זה לא אנושי

"כל יום מודיעים פה על הפצצות אוויריות של האנגלים. שיפסיקו כבר ….זו כבר לא מלחמה, זה רצח של נשים וילדים, וזה לא אנושי" (קארל היינץ טים, חייל ב"דיוויזית גולגלות המתים" של האס-אס כותב בדאגה הביתה, מובא בספר אחי, לדוגמה מאת אווה טים)