מוסדות חברתיים

מוסדות חברתיים משתנים לאורך ההיסטוריה, ועומדים בפני אתגרים לאורך הזמן. עם זאת הלגיטימציה הדתית מאפשרת להם להיחשב כמי שתמיד היו ולא השתנו במרוצת הדורות. הם נמצאים בתוך הזמן המקודש, ובמובן זה הם אינם בני תמותה.

The Sacred Canopy ,Peter L. Berger