ביקורת תהיה

הרב משה שפטר כותב במאמרו הקצר באתר "כיפה": "אסור לנו לקבל סירוב של בעלי מרות להופיע בפני חבריו". אמנם יש לזכור כי פורום תקנה אינו חלק ממערכת האכיפה בישראל אך זו עמדה לגיטימית, על אף שאני חולק עליה.

שפטר

הנקודה שמטרידה אותי יותר היא אמירתו של הכותב "אני מודע לקולות הצליבה הציבוריים הקשים הנשמעים בשבועות האחרונים כלפי פורום תקנה". ובכן, ביקורת אינה "צליבה". התבטאות מסוג זה מעונינת ליצור דה לגיטימציה לביקורת. שקט שיהיה. אבל אין מה לעשות – מי שמעמיד את עצמו בעין הסערה ראוי להערכה על האומץ, אך אומץ כשלעצמו אינו פוטר מאחריות ומביקורת ציבורית. במיוחד בנושאים רגישים ובעלי חשיבות כמו אלה שהפורום עוסק בהם.
גם הערכה אישית לפועלם הציבורי והתורני של אנשים ונשים חשובים, לא משחררת אותה מעולה של הביקורת הציבורית. כפי שאמרתי בעבר אני לא מוכן לקבל את גישת "אמונת החכמים" הזו. לא מצד הרב שפטר ולא מאת הפורום עצמו שמבקש שיסמכו עליו, על הקוד האתי שפירסם ואינו מוכן להיות חשוף לביקורת בלתי תלויה. למשטרה יש מח"ש לטיפול בחשד לעבירות, ומבקר המדינה והפרקליטות לבדיקת תקלות. אין מאומה מזה בפורום תקנה. עם כל הכבוד וההערכה לרצונם הטוב, גוף שרואה את עצמו חוקר ושופט ותליין, אינו עומד בדרישות של מראית פני הצדק. גם החשוד בעבירה החמורה ביותר זכאי שיתנו לו את האפשרות להתגונן כראוי בפני האשמות.
ולכן, הערכה אישית כן. חסינות גורפת מביקורת – לא.