הערה אחת במאי

הקומוניזם כצורת משטר פוליטית היתה דיקטטורה רצחנית. זו עובדה היסטורית. גם הנצרות הקתולית. לא רק בתקופת האינקויזציה, אלא לאורך פרקים ארוכים בהיסטוריה שלה.
הקפיטליזם כתנועה כלכלית פוליטית רווי אף הוא בדם. הצמיחה הכלכלית של אירופה היתה מבוססת על סחר בעבדים, השמדת עמים ילידים, ובזיזה שיטתית של אוצרות הטבע שלהן בנוסף. עיין בהיסטוריה הכלכלית של העולם מתחילת הקולינאיליזם שהוא התשתית של הקפיטליזם בן זמננו. בזיזת אמריקה הלטינית והשמדת תושביהן, סחר העבדים, טבח האינדיאנים ורדיפת האבורג'ינים ועוד כמה עמים שזכו לחופש הליברלי של המסחר בכח תותחיהן של מדינות אירופה.
הציונות כישות פוליטית קמה מתוך מלחמה.
ההיסטוריה האנושית כולה רוויה בדם. זה נכון.
האתגר שלנו כאנשים שחיים היום הוא לזקק מתוך האידיאולוגיות הללו מה יתורנותיהם ומה סכנותיהן. לצערי, חסידי הקפיטליזם בכל מחיר, בכל שנה במועד הזה מנפנפים בזכר הגולאגים כדי להתנגד לוועד עובדים במקדונלנדס.