מתודולוגיה

חלק חשוב, לא כל כך אהוב, הוא הקורסים המתודולוגיים.

 

שיטות מחקר איכותניות – פרופסור תמר אלאור

מרטין בובר- רחק וזיקה – סקירה מהורהרת של פרק לא קל מאת גלעד סרי לוי

מרטין בובר- רחק וזיקה -סקירה אחרת של אותו פרק (במתווה מעט אחר) מאת מיכל פגיס

קליפורד גירץ – תיאור גדוש – הטקסט הקלאסי של גירץ. אין אנתרופולוג שיכול בלעדיו. סקירה נרגשת מעט מאת גלעד סרי לוי.

קליפורד גירץ – תיאור גדוש – סקירה יותר סוציולוגית מאת מיכל פגיס.

סיפורי חיים – עמיה ליבליך מאת מיכל פגיס .

חיים חזן – השיח האנתרופולוגי – הספר גרוע אך הסקירה טובה. (ויש לי גם שיח כזה בחצר)..

ביקור בחצרו של הרב רחלין -אתנוגרפיה עבודה מסכמת לקורס מאת גלעד סרי לוי

 

שיטות מחקר כמותניות

סיכום של סקיי מסיקה