Cycling Explained

פנו אלי רבים ושאלו, הי – מה עם האופניים? שנים שלא שמענו מהם. לא כתבת כלום, לא סיפרת מאום.בתקופה האחרונה, האמת, לא רכבתי כל כך הרבה. כשחושבים על זה, כל שנת 2011 רכבתי בערך חצי ממה שידידי יאן (השור) רוכב בביקור אחד בפריס.