פוסט ראשון ואחרון

http://www.e-good.org.il/publications/press.asp?catID=37&ID=26 http://www.e-good.org.il/publications/press.asp?catID=37&ID=261 בריאיון מיוחד עם יו"ר הועדה המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות, רו"ח דב ספיר, הוא מתאר את השתלשלות העניינים שהובילה להחלטה, את השיקולים שמאחוריה ואת הצעדים הנדרשים ליישומה. לדבריו, עם הקמת המוסד לתקינה ב-1998 וביתר שאת מאז מונה פרופ' אלי אמיר לתפקיד יו"ר הועדה המקצועית בשנת 2000, הוחלט עקרונית …