חשבונאות וקפיטליזם

כיצד משתלבת מהפכת הIFRS עם "משבר הייצוג" של פרשת אנרון? מדוע גופי החשבונאות טוענים כי חשבונאות ה IFRS היא הדבר הטוב ביותר שניתן לעשות כדי לייצג את הפעילות העסקית של הפירמות, בעוד שהם יודעים שהשיטה הזו מאפשרת גמישות רבה ותנודות קיצוניות במאזני החברות ובשווין הכלכלי?
מבט על החשבונאות כפרקטיקה תרבותית ופוליטית, מהמשפיעות ביותר בעולמנו.