יש לי אחות

האם מכללה המלמדת ומחנכת נשים צעירות יכולה להכיל קול כקולה של חנה קהת, ולהפיק ממנו את המרב? האם הציבור שלנו יוקיע כל מי שלא פוסע בתלם? האם יוסיפו נשים מהפכניות כחנה לעמוד בעין הסערה ולסבול? חיותה דויטש מתגייסת למאבקה של חנה קהת