תואר ראשון

מאחר שלא למדתי תואר ראשון בסוציולוגיה, אלא רק השלמות, מספר הקורסים כאן קטן. אבל תוכלו למצוא את קורסי המבוא החשובים, בתוכם אימת תלמידי  התואר הראשון  תיאוריות סוציולוגיות.

 

מבוא לסוציולוגיה

סיכום הקורס -פרופסור נחמן בן יהודה – סיכמה סקיי מסיקה

סיכום הקורס – זאב רוזנהק סיכם אדם קלין

סיכום התרגיל של תמיר שורק – אדם קלין

מושגים למבחן – אדם קלין

רויטל פרידמן כתבה סיכום לכמה פרקים מספרו המצוין של Macionis

 

מאמרים  מתוך רשימת הקריאה תש"ס – סיכם אדם קלין

הצגת האני בחיי היום יום – אירוינג גופמן

פיטר ברגר – הזמנה לפגישה (עם הסוציולוגיה) 

הדרוזים בישראל כערבים וכלא ערבים

behavior in private place

culture in action

The sociology of God

The European Witch craze

The sociological Imagination

Why do social scientist disagree

 

מבוא לאנתרופולוגיה

מבוא לאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשנ"ט סיכום מלא של כל החומר – מאת גלעד סרי לוי

מבוא לאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשנ"ט סיכומה של סקיי מסיקה

ביות הדת – השמירה הרוחנית של נשים מזרחיות – סוזן סרד – רויטל פרידמן כתבה

מתוך רשימת הקריאה של סמסטר א' תש"ס

Homans c.g. – Anxiety and Ritual

יותר קלאסי מזה ? אין. מלינובסקי ורדקליף בראון ומה שביניהם.

Eric Cohen – Arab boys and tourists girls in a mixed Jewish Arab community

מאמר מרתק – קצת ותיק, על הקשר הבלתי אפשרי בין סקס לפוליטיקה בעיר העתיקה של עכו.(המאמר שייך לרשימת הקריאה של מבוא לסוציולוגיה אך הוא אנתרופולוגי ברוחו ולכן הבאתי אותו כאן)

Sherry B. Ortner-On key symbols

מאמר מפתח על סמלי מפתח ומשמעותם.

דון הנדלמן – טקסי המדינה של ישראל

ניתוח מרתק – ובחלקו משכנע ביותר של הסמלים והמשמעויות הנחבאים ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום העצמאות.

 

 

חברה ותרבות – דון סימן ודני רבינוביץ‘  סיכם אדם קלין

סיכומי שיעור

סיכומי התרגול

סיכום מאמרים

מטלת סמסטר א

מטלת סמסטר ב

Writing Culture – Introduction: Partial Truths James Clifford

Toward a Reflexive and Critical Anthropology  – Bob Scholte

 

החברה הישראלית

ממקלדתו של אדם קלין

סיכומים לקראת מבחן הידע

1. תולדות עם ישראל – כרך ג' (חמשה פריטים)

2. האנציקלופדיה העברית כרך 6(1) (שני פריטים)

3. במחתרת מארצות האיסלם

4 . מושגים – מאת סקיי מסיקה

מדינה וחברה

פריטים 1 ו2 – מתוך "מצוקות באוטופיה" חברה בעומס יתר

 

תיאוריות סוציולוגיות

תשס"א

סיכומים ממקלדתו של אדם קלין – כל השנה

תש"ס

הספר של גדי ומיכל– לקראת המבחן חילק לנו ד"ר גד יאיר המון שאלות שכמה מהן יהיו הבחינה. מיכל פגיס ענתה על כולם (וקיבלה 100 – אלא מה). התוצאות המרשימות הן סיכום מלא ומקיף – כולל הדומה והשונה ,על צירים אנליטיים ובכלל, של כל ההוגים שלמדנו עליהם וגם כמה שלא.

מתוך רשימת הקריאה תש"ס

What sociologists do ? Giddens Anthony מאמר זה הוא מעין מבוא לסוציולוגיה. מי ששרד שנה א' ושנה ב' לא ממש זקוק לו. סיכמתי חלק ממנו – למי שמעונין.

מרקס – מתוך "ציוני דרך בהגות הסוציולוגית" מרקס כפי שמעולם לא הכרתם. פרק לא קל מתוך ספרו של ארון. בפרק זה סוקר ארון את הגותו של מרקס ומתפלמס איתה ממושכות. צרפתי לסיכום שלי את דפי העזר שחילק ד"ר גד יאיר.

What is theory ? Alexander Jeffery מאמר מייבש עד אימים המציג את קדם ההנחות וחשיבותן בבניית תיאוריות.

Man and machines מאמרו של פייר בורדייה. מיכל לסטר לוי סיכמה.

What Is Ethnomethodology גרפינקל כתב – ואל תשאלו אותו "מה שלומך".מיכל לסטר לוי סיכמה.

Theory of sexual politics האם אפשר להתייחס ליחסים בין המינים בקונטקסט פוליטי? קייט מילט תנסה להוכיח כי מין הוא סטטוס בעל משמעויות פוליטיות. מיכל לסטר לוי סיכמה.

World Society and the Nation על מדינות והדמיון ביניהן. מיכל לסטר לוי סיכמה.

אסכולת פרנקפורט על הורקהיימר מרקוזה ואדורנו – מיכל לסטר