על אודות

גלעד סרי לוי, איש כספים במגזר הציבורי, מוסמך המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, חוקר תרבות חשבונאות וחברה.  נשוי לבתשבע פלאי סרי, אבא וסבא.

ועוד משהו

הכותב אינו יועץ השקעות כהגדרתו בחוק, ולכן אין בהתייחסויות בבלוג לשוק ההון ולסוגיות הקשורות בהשקעות  משום ייעוץ (כהגדרתו בחוק ייעוץ לני"ע) או המלצה כלשהי לקנייה או מכירה של ניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים ו/או כל נכס בסיס אחר, והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.