רוזה פארקס מתה והיא חיה בירושלים

בחלק מקוי האוטובוס של "אגד", המכונים "קווי מהדרין" נהוגה הפרדה בין גברים לנשים. הגברים, כמובן, יושבים בחלק הקדמי של האוטובוס, והנשים מאחור. כך למשל קו 2 של "אגד" היוצא מהכותל המערבי אל השכונות החרדיות בירושלים.

לפני מספר שבועות, הוכתה אשה אחת מהנוסעות, מאחר שלא קיבלה את הדין ולא ישבה במקום שיועד לה. הענין לא זכה לפרסום בישראל. עתון "הארץ" פירסם במהדורה שלו בשפה האנגלית, אך למיטב ידיעתי לא במהדורה העברית.

 

 

תנועת "קולך" הוציאה באתר שלה גילוי דעת המגנה את האירוע.  

 

"קולך" מביעה את מחאתה ואת שאט נפשה נוכח האירוע המצער והמביש. אנו רואות בכך חילול השם חמור, הנעשה בשם הלכות צניעות. אנו קוראות להנהגה הדתית של החרדים, לרבנים הראשיים, להנהלת אגד ולשר התחבורה לנקוט בכל האמצעים על  מנת שאירועים כאלה לא יישנו. יש למחות בכל תוקף נגד הפיכת כלי תחבורה ציבורי לנתון לגחמותיה של קבוצה דתית ולאותם מדובריה שנוקטים בדרך אלימה. יש למחות בכל תוקף נגד פגיעה בנורמות בסיסיות של התנהגות וכבוד הבריות בשם מצוות הדת כביכול. דרכיה דרכי נעם ולא נסכין עם מי שחושב שניתן להיות נבל ברשות התורה.

 

גילוי הדעת מציע כמה הצעות לקוים נפרדים שכאלה. הצעות שכמובן לא תתקבלנה על ידי השותפים לעסקה האפלה. החרדים מצד אחד, והנהלת "אגד" מהצד השני.

לא אתווכח כעת עם גילוי הדעת של "קולך", תחזקנה ידיהן שהן מפרסמות מחאה על הסיפור. אני סבור כי  קביעת מקום מושב באוטובוס ציבורי בשל מין היא הבחנה פסולה כשלעצמה. השימוש באלימות פיזית הוא רק מימוש כוחני של העוולה המקורית. סימון האשה כ"אחר" המוקצה לשבת במקום נפרד הרי שהוא פסול. הקצאת החלק האחורי של האוטובוס לנשים מאששת את האמירה שמדובר פה ביותר מאשר חשש צניעות סתם.

אנלוגיות היסטוריות הן תמיד בעיתיות, אבל אי אפשר שלא להזכר בסיפורה של רוזה פארקס שנאבקה נגד קביעת אזורי מושב לשחורים באוטובוסים ציבוריים. אין לאיש זכות לתבוע השלטת תרבות כזו המקצה מקומות ישיבה לנשים בלבד ואוכפת אותן בכח הזרוע, או רק בכח מדיניות חברת "אגד". אם מישהו אינו מרגיש בנוח באוטובוס שיש בו נשים, שילך ברגל. ואין זה משנה לצורך הענין אם אגד היא חברה ציבורית או פרטית. היא פועלת במרחב הציבורי מכח הזכיון שקיבלה מהמדינה ומשתמשת במשאבים ציבוריים כמו כבישים.

ההצדקה הנשענת על ערכיהם של החרדים, במסווה של "רב תרבותיות" אינה אלא שאיפה להגדיל את רווחיה של חברת "אגד". לפנינו עוד חיבור בין קפיטליזם לפוסט-מודרניות המצדיקה אותו באמצעות רלטיביזם תרבותי.

 

9 Comments

 1. רני

  ומה הקשר לפוטס מודרניות.
  זה סופר מודרניות. דבר לא השתנה. הקפיטליזם אותו דבר. גם הניצול וגם הגזענות וגם הדיכוי.

  לא הכל פוסט. המודרנה ועוולותיה במקומן.

  ובכלל החלטת העריכה של הארץ לא לדווח על כך לקוראי העברית תמוהה.

 2. חתיכת סיפור, באמת קטע שלא כתבו על זה בשום מקום. תמיד הפליאה אותי הצורה בה פתאום מותר להביט באישה או ח"ו להכות אותה, אבל כנראה ש"עת לעשות לה' – הפרו תורתך" הוא תמיד התירוץ הכי טוב

 3. אשת חבר הלא קיני

  לדעתי יש לך טעות בהבנת עמדת קולך
  קולך מתנגדות לאוטובוסים הנפרדים
  בתגובה המלאה כתוב שיש דרכים ראויות יותר לדאוג בהן לערך הצניעות. אבל מאחר וזו המציאות, מציעה קולך להעמיד לאוטובוסים האלה תנאים.

 4. תחזקנה ידיהן של נשות קולך, הראויות לשבח על פועלן בענין זה וברבים אחרים.

  אלא מה, נראה לי מהתגובה שיש בה מידה של השלמה עם המציאות הזו
  אני סבור שהמחאה צריכה להיות חד משמעית ולא כזו המוכנה לסבול תופעה פסולה, גם אם היא תצומצם כך או אחרת

 5. אשת חבר הלא קיני

  הרי זו מחלוקת ידועה בין טהרנים לבין פרגמטיסטים
  ולעולם תעמוד מחלוקת זו
  יש צדדים לכאן ולכאן
  רק אציין שיש בתגובה של קולך התיחסות שלילית מפורשת,ובצדה – מה לעשות בתוכנית ב', במידה שתגובתן לא תתקבל
  וזה לא הובלט במאמרך החשוב

 6. אשת חבר הלא קיני

  הויכוח בין הטהרנים לפרגמטיסטים הוא עניין ישן
  הנקודה החשובה היא
  שבתגובתן כן מופיעה התיחסות שלילית בסיסית
  על גביה
  במידה והתיחסותן זו לא תתקבל (כמה מפתיע) הן מציעות תוכנית מגרה ב'. זה מה שטענתי
  מ.ש.ל

התגובות סגורות.