Shabat Shalom

שלום לכולם

לנוכח כמה שאלות שהופנו אלי, בדבר הודעות המגיעות מהבלוג.

אני נוהג לפרסם פוסטים בימי ששי.  דהיינו ליל שבת, ערב חג וכל כיו"ב, ימים בהם איני צריך לעבוד לפרנסתי במשרדי אי שם.

הבלוג עצמו יושב על שרתי YAHOO.COM אי שם במערב ארצות הברית.

אני נעזר בשירות אוטומטי של הודעה למנויים -המערכת האוטומטית שולחת אותן בסוף היום, לשיטתה. לא אני הוא האיש שיושב בלילה ומשגר הודעות חלילה.

מאחר שהמערכת הינה גויה גמורה, שלא לומר אוטומטית ומופעלת משרתים אי שם בעולם, הרי שאין כאן חשש חילול שבת.

(ולא חשש טבל או שביעית גם).

 

Technorati Tags: