IFRS VS GAAP

מי הזוכה?

ממש קשה להחליט אבל בסופו של דבר אני חושב שכאן הIFRS לוקח את הפרס. הIFRS סיפק כלי לתחמנים באשר הם בעוד הUS GAAP כושל במצב ספציפי. לכן אפשר להגיד מזל טוב לIFRS יצאת מנצח.

היה ב-IFRS VS GAAP – מבצע ולדהיים – תפוז בלוגים.