קליפורד גירץ – על המחשבה האנושית

המחשבה האנושית היא חברתית כל כולה: חברתית במקורותיה, חברתית בתפקודיה, חברתית בצורותיה, חברתית ביישומיה. חשיבה היא ביסודה פעילות פומבית. משכנה הטבעי הוא בחצר הבית, בחוצות השוק ובכיכר העיר. (קליפורד גירץ, "פרשנות של תרבויות" עמ' 233 )