Subject: Fw: Fw: Fw: הצביעו שוב, אנחנו מפסידים בסקר הסי.אן.אן !

קיבלתי את זה באימייל היום. כמה פעמים

=================

 

הצביעו שוב

אנחנו מפסידים בסקר הסי. אן. אן

בני

קדימה!!! לא להתבטל !!

     

   חייבים להצביע למען ישראל באתר של ה סי אן אן ! 

  העולם ומשפיע מאוד על דעת הקהל העולמית הסקר הזה מוצג בכל רחבי  
 הכנסו ללינק , גלגלו את העמוד למטה 
QUICK VOTE
 ובחרו בתמיכה והצדקה לפעולת  צה"ל !  

http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/07/14/mideast/index.html

להעביר  הלאה לכל העולם היהודי  !   אל תעצרו את השרשרת

=================

הלכתי לשם. הצבעתי, עתיד מדינת ישראל על הכף

ואלה התוצאות בינתיים

 

חישוב זריז יראה לכם כמה מאמץ עוד נדרש מצד העם היהודי לדורותיו כדי להטות את הכף.

ואני שואל, עד כמה עגום הוא מצבנו שאנחנו מנסים להיות פופולריים בסקר מלפני חודש שכבר לא מופיע בעמוד הראשון של העתון.

וגם בזה לא מצליחים