Welcome Tel Aviv

אני כל כך שמח להיות אתכם היום פה, אמר הזמר הנודע ולעס מסטיק. החיים לא היו טובים כל כך בזמן האחרון.

אני רוצה להקדיש את השיר הזה לזכרו של פול.

הקהל הריע, והדליק את הנרות.