פעם כשגבר היה גבר, ולהפך (טור בחירות, ברוח הימים הללו וההם)

Boy, the way Glenn Miller played.

 Songs that made the Hit Parade.

Guys like us, we had it made.

Those were the days.

Didn't need no welfare state.

Everybody pulled his weight.

Gee, our old LaSalle ran great.

Those were the days.

And you know who you were then.

Girls were girls and men were men.

Mister, we could use a man like Herbert Hoover again.

People seemed to be content.

Fifty dollars paid the rent.

Freaks were in a circus tent.

Those were the days.

Take a little Sunday spin,

go to watch the Dodgers win.

Have yourself a dandy day that cost you under a fin.

Hair was short and skirts were long.

Kate Smith really sold a song.

I don't know just what went wrong.

Those Were The Days.

"Those Were The Days"

by Lee Adams and Charles Strouse

 

בעוד שבועיים הבחירות.

אפשר לבחור באחת מהרשימות המעמידות עצמן לבחירה. לא במועמד מהזכרונות הנוסטלגיים שאינם עוד או מהחלומות האוטופיים.

דמוקרטיה היא הבחירה בין החלופות.

אז לכו לקלפי, והצביעו.