כדור הארץ

היום יום כדור הארץ. בכמה ערים יכבו את האור. באחרות. יזדהו. וידברו על הכדור הכחול הגדול. ליום הזה, כך אומרים, יש ערך תודעתי. לציין את הנזקים הנגרמים לכדור הארץ שלנו. לי יש קצת בעיה עם צעדים תודעתיים, אמנם טקסים וסמלים הם עניין חשוב אך יותר מדי פעמים הם עלולים להחליף צעדים ממשיים.

ולכן יש לי עצה בשבילכם. תעשו יום כדור הארץ כל שבוע – תשמרו שבת.

אני לא היחיד שחשב על הרעיון. ( כלומר חוץ ממשה רבנו שמסר לזקנים וזקנים לנביאים וכו') ישנה קבוצה המקדמת את רעיון השבת. הם ניסחו את "מניפסט השבת" http://www.sabbathmanifesto.org ויש להם עשרה עקרונות המבקשים לכונן מחדש את השבת.

גם אם תלכו עם משה רבנו, לא חייבים לאמץ את כל הכללים על פרטיהם ודקדוקיהם. (נוותר לכם למשל על "כלי שני" בכוס תה).  אני מדבר על הקונספט. לא לעשות כל מלאכה. אל תיסעו לשום מקום, לכו  ברגל, אל תבעירו אש בכל מושבותיכם. הרבה פחות אנרגיה תתבזבז. הרבה פחות תאונות. כדור הארץ יהיה מאושר.