אין תקנה

אני מסכים בכל לבי עם האמירה שעכשיו, משנתפרסמו הדברים חייב ראש המועצה שלנו להשיב בצורה ברורה לתושבים מה קורה ומה עמדתו.
תוצאת תמונה עבור תקנה

עם זאת אני מתקשה להזדהות עם התביעה לתמוך בפורום תקנה כאילו הם מעבר לכל ספק או חשש לטעות. אף אחד, ולא משנה כמה טובות כוונותיו לא יכול לדרוש את אמון הציבור ולהתעלם בצורה כזו מביקורת.
אני לא חושב שלפורום תקנה יש סמכות מוסרית לתבוע ממישהו להתייצב אצלו. יש יותר מדי ליקויים במנגנון כך שמי שמואשם יעדיף לא לבוא.
עם כל הכבוד וההערכה לרצונם הטוב, גוף שרואה את עצמו חוקר ושופט ותליין, אינו עומד בדרישות של מראית פני הצדק. וגם החשוד בעבירה החמורה ביותר זכאי שיתנו לו את האפשרות להתגונן בפני האשמות.
תקנה מבקשים מכולם להאמין להם שהם "בסדר". מין אמונת חכמים כזו, ללא הסכמה לביקורת בלתי תלויה. למשטרה יש מח"ש לטיפול בחשד לעבירות, ומבקר המדינה והפרקליטות לבדיקת תקלות. אין מאומה מזה בפורום תקנה.
זאת ועוד – אי אפשר להתעלם מהעובדה שדרך הפתרון שפורום תקנה בחר בה כשיטה לפעולותיו, לפעול בשקט וללא פרסום – גוררת אחריה בעיות. נכון שנשים חוששות מלהתלונן, ובמקרים רבים זוכות לתגובה שלילית מאד. אבל יש גם מקרים שאנשים הודו ברצח שלא ביצעו בגלל הלחץ שהופעל עליהם. ולכן בשיטות הפעולה הנוכחיות, הספק לא יוסר לעולם.