הקפיטל

העולם הפיננסי מורכב ומסובך. יש כאלה שיגידו שזה בכוונה, כדי לבלבל את כולם. אבל בשביל זה אני פה כותב פוסטים. הפוסט שלפניכם הוא ראשון בסדרה שמטרתה לתת מושגי יסוד לקיום בעולם הקפיטליזם הפיננסי, בו אנחנו חיים. ולא – לא אתן לכם הצעות איך ומה להשקיע, רק אנסה לעשות קצת סדר במושגים. ואיך לקרוא את הדפים מהבנק, מה כתוב במודעות. הרבה הסברים, על מעט עובדות. כי כך או כך, צריך להבחין היטב בין המציאות לדעתנו עליה.