חיים נחמן והאופניים

BYAL קל כנשר סוס ברזילי,
סוס רכובי, שימחת גילי!
גידיו ברזל, בשרו נחוש,
קור לא ידע, חום לא יחוש.
אל לסוסי הכין צידה –
רעב, צמא – הוא לא ידע.

יקחני, ישאני,
עד קצה ארץ יעבירני.
טס כשד בכל השבילים,
יגמא ארץ, ישתה מילים.
אכן מה נפלאת, כרובי,
סוס רכובי ואהובי!

("אופניים" חיים נחמן ביאליק)

אילו אופניים היו לחיים נחמן הצעיר?

בוודאי מברזל, הוא אומר זאת בפירוש. מן הסתם, קרבון לא היה מקובל שם בפלך ווהלין באוקראינה. אני מניח שהוא רכב על סינגל ספיד*, אפילו פיקסיז**. בסופו של דבר, מדובר פה בקלאסיקון. נשאלת השאלה, איזה צמיגים העדיף, לא פשוט למצוא כאלה שיתאימו גם לטוס כשד בכל השבילים, וגם להגיע עד קצה ארץ.

——

* סינגל ספיד – לא, זה לא מה שאתם חושבים. הכוונה לאופנים בעלי הילוך אחד.  לגברים אמיתיים.

** פיקסיז – סוג של סינגל ספיד, בהם הדוושות ממשיכות להסתובב כל הזמן -  לגברים אמיתיים במיוחד.