Status Quo Vadis

28.02

מכרסם שאריות משלוח מנות, כותב ביקורת על ספר, שאריות יין אדום מערפלות את המחשבה, ובחוץ איו שום ציפורים שרות.

01.03

ושאלה אחת קטנה שנשאלת פעמיים. מה יהיה?! מה יהיה?!

ישראלים בעלי אזרחות כפולה לא יוכלו לנסוע לדובאי. מה לגבי אזרחות משולשת?

04.03

העולם על פי פייסבוק : אודות פרסום מפתחים קריירה תנאים • איתור חברים פרטיות טלפון נייד מרכז העזרה.

04.03

היהפוך כושי עורו ונמר חברבורותיו? גם הנביא הטיל ספק בכך. ואני? אני אני.

05.03

אני לא מבין מה זה "ללא חשש קטניות". מה הפחד מקטניות? מדובר בחיות פרוותיות קטנות וסימפטיות, הניזונות מלפתית וקינואה ואינן מזיקות לאף אחד.

08.03

בתחרות האוסקר לא זכה הסרט "עג'מי" שלא מייצג את ישראל, אלא סרט אחר שאף הוא לא מייצג את ישראל. אם ככה, מה הבעיה?

09.03

"משרד התיירות רואה חשיבות רבה במיצוב מדינת ישראל כיעד אטרקטיבי, מודרני, תוסס, ייחודי ובטוח, ככל מדינה תיירותית אחרת. אמנם המשרד ממתג את מדינת ישראל עבור התיירים בעולם כארץ הקודש, שמרכזה ירושלים. המשרד מפתח שני אזורים גיאוגרפיים במיתוג נפרד, שהם תל-אביב ואילת. מיתוגה של תל-אביב-יפו כעיר עולם מכוון על מנת ליצור תדמית צעי…רה, דינמית, קוסמופוליטית, מודרנית, פתוחה וליברלית עבור צעירים רבים ברחבי העולם". עכשיו אני רגוע.