אז מה אתה אומר על הספר הזה

(מהארכיון שלי)

imageאז מה אתה אומר על הספר הזה, כדאי לקרוא אותו? שואלים אותי מדי פעם. קוראים ותיקים של עתון "הצופה" שפוגשים אותי בסופר, פחות ותיקים בדואר האלקטרוני או בתגובית לרשומה בבלוג. בדיוק כתבתי על זה כמה מאות מלים, אני ממלמל במבוכה, תקראו שם. לא, הם מתעקשים, תן לנו סיכום בקיצור – לקנות או לא לקנות, לשאול מחברים או לא, יש לנו מעט זמן והרבה מאד ספרים,אנחנו צריכים לדעת האם ניקח את הספר הזה, או שנבחר ברעהו הטוב ממנו.

ההחלטה האם לקרוא ספר מתוך הערימה שמונחת לפניך תלויה בהרבה משתנים. צריך להביא בחשבון את התאריך. אנה קרנינה כדאי לקרוא מינואר עד מרץ, לכל המאוחר תחילת אפריל. א.ב.יהושע מתאים לחגי תשרי, ועמוס עוז מפסח ועד יום העצמאות. חשוב לדעת האם קריאת הספר הזה תעשיר אותך בהון תרבותי, כמו "הממונה" של מיקי בר-קיקי במסיבות תל אביביות של שנות השבעים, או "מדריך הטרמפיסט לגלקסיה" בטכניון בשנות השמונים. חשוב לשאול גם מה הספרים שביניהם אתה מתלבט. בערימה שבה מונח הספר "חשבונאות פיננסית חדשה כרך ב'" מובן שהמתחרה היחיד על תשומת הלב יהיה כרך א' של אותו ספר. כך שקשה לתת תשובה חד משמעית.

תהיה רציני, אתם אומרים, למה אתה נמנע בדרך כלל מלסכם את המלצותיך, כשאר כותבים במקומותינו? למה שלא תכתוב בסוף "5 בסולם אלומיניום" או "סעו על המדרכה במהירות מופרזת לחנות וקנו" ?

אה, כי בדרך כלל אי אפשר. מעטים הספרים שאין לי שום מלה טובה עליהם, ואני בכל זאת קורא אותם. וחוץ מזה – העורכת שלי מפעם אמרה שאם אחרי שלש מאות מלים הקוראים לא הבינו מה אתה חושב, אז יש לך בעיה.