קפיטליזם אינו מה שחשבתם

אז מה זה הקפיטליזם הזה שכולם מדברים עליו?
אה, שאלה יפה. למונח "קפיטליזם" יש הרבה משמעויות. והוא בכלל נולד בתור תיאוריה במדעי החברה, לא מצע של מפלגה או דרך חיים.

נהוג לחשוב שאדם סמית הוא הוגה הקפיטליזם, אך חשוב לזכור שהמונח "קפיטליזם" לא מופיע בכתביו אפילו פעם אחת. יש גם כאלה הרואים במונח "קפיטליזם" כרעיון שבא להסביר את הדרך למימוש בפועל של ההגות ליברלית, ולא היא. קפיטליזם כמושג, כתפיסה –  נטבע על ידי חוקרים ממדעי החברה בסוף המאה התשע עשרה, מאחר שלדעתם היה כאן עניין לענות בו. כמו כל מושג במדעי החברה, ניסו להשתמש בו כדי להסביר דבר קיים, על ידי קביעת גבולותיו. לא כביטוי לדבר עתיק שתמיד היה, אלא כניסיון להמשיג בצורה טובה דבר חדש שקרה. וחשוב לזכור שמדובר במונח שביקש להסביר תופעה קיימת ולא לייסד אותה.
כמו כל מושג תיאורטי, עד אז, איש לא דיבר על קפיטליזם ואנשים לא חשבו שזה מה שהם עושים. ממש כמו האיש במחזה של  מולייר שלא ידע שכל ימיו דיבר פרוזה, הם אלא עסקו בעניניהם השוטפים. קנו מכרו סחרו וצברו ממון ולא ידעו שזהו הקפיטליזם.
מאז ועד היום חלו תמורות של ממש בשימוש במונח "קפיטליזם". ובכלל, גם בשאלה מתי החל הקפיטליזם ישנן דעות שונות. יש הרואים באדם סמית ותקופתו כתחילת הקפיטליזם, אחרים חוזרים למאה החמש עשרה בוונציה, או מאחרים לתחילת המאה השמונה עשרה. בשל כך לא ניתן לדבר על הקפיטליזם בה' הידיעה, לא במובן ההיסטורי ולא במובן האנליטי. אזכיר כי בראשית השימוש במושג וובר ראה את הקפיטליזם כביטוי של הקלוויניזם. סומבארט טען דווקא בזכותם של היהודים כמייסדי הקפיטליזם (וכן, סומבארט היה אנטישמי) ולא נתקררה דעתו עד שטען שהחשבונאות הדו צדית היא זו שאחראית לכל הקפיטליזם הזה.

כך או כך, רק בתחילת המאה העשרים, הוצג הקפיטליזם כרעיון המתעמת עם הסוציאליזם. אחר כך הגיעו הוגים שביקשו ליצור תיאוריה נורמטיבית המסבירה מה צריך להיות קפיטליזם, ויצרו תיאוריה שקושרת רעיונות ליברליים אל המושג קפיטליזם.

כל זה טוב ויפה, אך אין סיבה מיוחדת לדבר על המשמעות "המקורית" בתור הוכחה למשהו. אנחנו יודעים שמלים מקבלות משמעות שונה לאורך הזמן, וכך מתגלגלים הרעיונות בהיסטוריה. אבל צריך לזכור כי לומר ש"קפיטליזם הוא מימוש זכות הקניין" או "קפיטליזם הוא החירות לפעול בשוק הכלכלי ללא אילוץ" ומכאן  לגזור שכל דבר אחר אינו "קפיטליזם" אינה טענה שאפשר להוכיח או לסתור אותה. מדובר בהגדרה, שאפשר לטעון שהיא טובה, מייצגת, ראויה, מועילה או להפך.  ולכן לומר על תופעה שהיא מייצגת "קפיטליזם אמיתי" זו טענה שאי אפשר לומר שהיא "אמיתית" במנותק מההגדרה בה משתמש הטוען. שהיא עצמה, שרירותית  כמו כל הגדרה.