IFRS VS GAAP

מי הזוכה? ממש קשה להחליט אבל בסופו של דבר אני חושב שכאן הIFRS לוקח את הפרס. הIFRS סיפק כלי לתחמנים באשר הם בעוד הUS GAAP כושל במצב ספציפי. לכן אפשר להגיד מזל טוב לIFRS יצאת מנצח. היה ב-IFRS VS GAAP – מבצע ולדהיים – תפוז בלוגים.

פוסט ראשון ואחרון

http://www.e-good.org.il/publications/press.asp?catID=37&ID=26 http://www.e-good.org.il/publications/press.asp?catID=37&ID=261 בריאיון מיוחד עם יו"ר הועדה המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות, רו"ח דב ספיר, הוא מתאר את השתלשלות העניינים שהובילה להחלטה, את השיקולים שמאחוריה ואת הצעדים הנדרשים ליישומה. לדבריו, עם הקמת המוסד לתקינה ב-1998 וביתר שאת מאז מונה פרופ' אלי אמיר לתפקיד יו"ר הועדה המקצועית בשנת 2000, הוחלט עקרונית …