פוסט ראשון ואחרון

http://www.e-good.org.il/publications/press.asp?catID=37&ID=26 http://www.e-good.org.il/publications/press.asp?catID=37&ID=261

בריאיון מיוחד עם יו"ר הועדה המקצועית של המוסד לתקינה בחשבונאות, רו"ח דב ספיר, הוא מתאר את השתלשלות העניינים שהובילה להחלטה, את השיקולים שמאחוריה ואת הצעדים הנדרשים ליישומה. לדבריו, עם הקמת המוסד לתקינה ב-1998 וביתר שאת מאז מונה פרופ' אלי אמיר לתפקיד יו"ר הועדה המקצועית בשנת 2000, הוחלט עקרונית לאמץ את התקינה הבינלאומית. הייתה אמנם התלבטות האם לאמץ את התקינה הבינ"ל או האמריקנית, לאור העובדה שרוב ההנפקות של חברות ישראליות בחו"ל נעשו בבורסות בארה"ב, אבל המוסד הבין ובדיעבד צדק, טוען ספיר, כי התקינה האמריקנית מתאימה באופן ספציפי למשק האמריקני ואילו אנחנו דומים ליתר המשקים במערב שגם הם אימצו את התקינה הבינלאומית. ספיר מעלה נימוק נוסף ומציין, שהתקינה הבינלאומית היא התקינה החדשנית ביותר כיום והמתקדמת ביותר והיא אף תיקנה את העיוותים והליקויים שנתגלו בתקינה האמריקנית. לדברי רו"ח ספיר, מרגע שהתקבלה ההחלטה העקרונית על אימוץ התקינה הבינ"ל, הוחל במוסד לאמץ תקן אחר תקן, לפי סדר חשיבותם. לאחרונה נכנסה לתמונה רשות ני"ע שהפעילה לחץ גלוי לקבוע יעד ברור לאימוץ התקינה הבינ"ל וכך נקבע תאריך היעד. ספיר מודע לקשיים טכניים ולחבלי הלידה הקשורים לאימוץ התקינה הבינלאומית, אך סבור שקשיים כאלה אינם מצדיקים דחייה או הליכה במסלול מדורג, מה גם שהם יביאו, לדבריו, לשדרוג הדוחות הכספיים.

וגם

"תמיד זיהו אותי במקצוע כאדם פרקטי ולא כאידיאליסט חולמני. אני גם לא מושפע לחצים שונים שמופעלים עלי. אני מאמין שאני עובד בהיגיון ובסדר ולכן אין סיבה שאושפע מהלחצים. בנוסף לכך, יש לי תמיד הסבר טוב למתלוננים: אנחנו לא ממציאים את התקנים, אלא רק מאמצים אותם. למי שיש טענות שיפנה לתקינה הבינלאומית".

One comment

התגובות סגורות.