לשעבר "ספר חברה תרבות"

Category Archives: COVID 19

הסבר קצר על מסכה ומעצר

woman wearing face mask

אדם רציונלי היוצא לרחובה של עיר, צריך לצפות את תוצאות מעשיו. אם בחרת להפר את החוק, אתה עלול לשאת בתוצאות.

בן אדם מה לך

משהו על המגיפה, לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול.